Opieka
to powołanie!

Rozkwitasz, robiąc wiele dobrego. W tym sezonie
infekcji wirusem RS robisz wiele dobrego, przepisując
SYNAGIS® (paliwizumab),
produkt leczniczy, dzięki czemu możesz pomóc
zapobiec ryzyku rozwinięcia się poważnej choroby
u wcześniaków i dzieci z grup
wysokiego ryzyka.1,2
Co to jest Synagis®?
Kto jest narażony na ryzyko?
Od ponad 20 lat SYNAGIS® jest dobrze tolerowanym produktem leczniczym stosowanym u wcześniaków i dzieci z grup wysokiego ryzyka pomagającym zapobiegać poważnym zakażeniom dolnych dróg oddechowych wywoływanymi przez wirus RS.1-3
Którzy z moich pacjentów są narażeni na największe ryzyko?
Niektóre dzieci są zagrożone poważnymi infekcjami, które mogą prowadzić do ciężkich powikłań, a nawet
zagrażać życiu3-6
GRUPY RYZYKA
W jaki sposób SYNAGIS® może pomóc chronić pacjentów?
Wykazano, że SYNAGIS® zmniejsza częstość hospitalizacji wcześniaków
i dzieci z grup wysokiego ryzyka z powodu wystąpienia infekcji RSV w porównaniu z placebo1,7,8
Co to jest SYNAGIS®?
Jak i kiedy należy podawać produkt leczniczy SYNAGIS®?
Comiesięczne dawkowanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stężenia przeciwciał w surowicy krwi potrzebnego do ochrony pacjentów podczas sezonu występowania infekcji wirusem RS1,9,10
DAWKOWANIE
RSV (respiratory syncytial virus) = syncytialny wirus oddechowy.