Grupy i czynniki
ryzyka

Kto jest najbardziej narażony na ryzyko?
Wcześniactwo
Dysplazja oskrzelowo-płucna (BDP)
Wrodzona wada serca (CHD)
Inne czynniki ryzyka

Kto jest najbardziej narażony na ryzyko?

Chociaż u większości dzieci zakażonych wirusem RS występują łagodne objawy, niektóre niemowlęta narażone są na wysokie ryzyko wystąpienia ciężkiej postaci choroby wymagającej hospitalizacji, a nawet prowadzącej do zagrożenia życia1-4

W przypadku wcześniaków i małych dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną lub wrodzoną wadą serca notuje się najwyższe wskaźniki hospitalizacji, zachorowalności i śmiertelności związane z RSV.1,5-7

Wcześniactwo

Wcześniactwo wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkiego przebiegu zakażenia dolnych dróg oddechowych wirusem RS. Szacuje się, że każdego roku na świecie przedwcześnie rodzi się ok. 15 milionów dzieci i liczba ta rośnie.1,6,8

Wcześniaki są bardziej narażone na ciężki przebieg infekcji wirusem RS z powodu1,6,7,9:
 • Słabo rozwiniętych, podatnych na infekcje dróg oddechowych, ponieważ płuca są jednym z ostatnich narządów, które rozwijają się u płodu

 • Niezupełnego transferu przeciwciał matczynych, ponieważ transfer przeciwciał matczynych osiąga najwyższy poziom w ostatnim trymestrze ciąży

Rozwój płuc10

U wcześniaków urodzonych w okolicach 30. tygodnia ciąży objętość płuc jest około 3 razy mniejsza niż u dzieci z ciąż donoszonych.7

Wcześniactwo może niekorzystnie zmieniać przebieg zakażenia RSV, z możliwymi konsekwencjami takimi jak7:
 • dłuższe pobyty w szpitalu
 • potrzeba zastosowania tlenoterapii
 • pobyt dziecka na oddziale intensywnej terapii (OIOM)
 • konieczność zastosowania mechanicznej wentylacji
 • konieczność włączania żywienia pozajelitowego (dożylnego)

Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD)

Wcześniaki z BPD są narażone na zwiększone ryzyko groźnego przebiegu infekcji dolnych dróg oddechowych wywołanych przez RSV i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że po zakażeniu RSV będą wymagały ponownej hospitalizacji7,11

Występowanie BPD jest silnie związane z wcześniactwem, ponieważ płuca są jednym z ostatnich narządów, które rozwijają się wraz ze wzrostem dziecka w macicy6,12:
 • Dzieci z BPD mają mniej wydolne drogi oddechowe oraz słabo rozwinięte, uszkodzone pęcherzyki płucne, co może wymagać wsparcia oddechowego po ciężkim ostrym zakażeniu dolnych dróg oddechowych wirusem RS10-13

 • Rozwój BPD lub innych przewlekłych chorób układu oddechowego zwiększa ryzyko poważnych zakażeń z powodu zmniejszenia rezerwy czynnościowej płuc, degradacji architektury dróg oddechowych i powstawania środowiska prozapalnego1

Wrodzona wada serca (CHD)

Niemowlęta z CHD są szczególnie narażone na zakażenia RSV i cechuje je znacząco wyższy wskaźnik śmiertelności7,14:

U dzieci z CHD podczas zakażenia dolnych dróg oddechowych występuje ograniczona zdolność do zwiększenia rzutu serca i transportu tlenu, co naraża je na ryzyko rozwoju niewydolności oddechowej lub niewydolności serca7,14
 • U tych dzieci hospitalizowanych z powodu zakażenia RSV występuje bardziej skomplikowany przebieg kliniczny, np. konieczność zastosowania wspomaganej wentylacji lub wydłużenia czasu trwania suplementacji tlenem.

Czynniki ryzyka zależne od pacjenta

Chociaż RSV może powodować ciężkie zakażenia dolnych dróg oddechowych u wcześniaków i małych dzieci, różne czynniki zależne od pacjenta mogą zwiększać to ryzyko7:
 • Niemowlęta urodzone o czasie w wieku < 6 miesięcy na początku
  sezonu RSV; lub urodzone w sezonie RSV
 • Noworodki zbyt małe jak na wiek ciążowy
 • Wywiad rodzinny z atopią lub astmą
 • Płeć męska
 • Palenie tytoniu przez matkę i zanieczyszczenie
  pomieszczeń dymem tytoniowym
 • Niskie miano przeciwciał RSV w surowicy krwi
 • Mieszkanie w przeludnionych lokalach / liczne rodzeństwo
 • Pobyt w żłobku lub rodzeństwo w szkole lub w żłobku/przedszkolu
Patrz „Wskazania do stosowania” dotyczące produktu leczniczego SYNAGIS®.
Jak produkt leczniczy SYNAGIS® może pomóc chronić
niemowlęta z grupy wysokiego ryzyka?