Zgłaszanie zdarzeń
niepożądanych

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych
po rejestracji produktu leczniczego odgrywa ważną rolę

Pozwala ono stale monitorować stosunek korzyści do ryzyka związany ze stosowaniem produktu leczniczego. Pracownicy ochrony zdrowia powinni zgłaszać zdarzenia niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w Charakterystyce produktu leczniczego SYNAGIS®.

Należy zgłaszać zdarzenia niepożądane pod adresem:
https://contactazmedical.astrazeneca.com/content/astrazeneca-champion/pl/pl/amp-form.html