Materiały
do pobrania

Pytania i odpowiedzi
MATERIAŁY EDUKACYJNE
MATERIAŁY PROMOCYJNE

Pytania i odpowiedzi

O RSV

Kiedy rozpoczyna się i kończy sezon zachorowań na RSV?

Jakie wskazówki mogę przekazać rodzicom i opiekunom, aby pomóc
w ochronie dzieci przed zachorowaniem na RSV?

Informacje o produkcie leczniczym
SYNAGIS® (Paliwizumab)

Który z moich pacjentów może wymagać profilaktyki
produktem leczniczym SYNAGIS®?

Dlaczego ważne jest comiesięczne podawanie produktu leczniczego SYNAGIS®?

Kiedy nie stosować produktu leczniczego SYNAGIS®?

Czy produkt leczniczy SYNAGIS® można podawać pacjentom,
którzy przeszli operację kardiochirurgiczną?

Uwagi specjalne

Czy produkt leczniczy SYNAGIS® może w pełni zapobiegać
zakażeniom RSV u moich pacjentów?

Czy dzieciom powinno się nadal podawać produkt leczniczy SYNAGIS®
w okresie po hospitalizacji związanej z zakażeniem RSV?

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas
przyjmowania produktu leczniczego SYNAGIS®?